Brevet conferit locotenentului în rezervă Nicola Ștefan – Ordinul „Steaua României” cu spade

Description

Denumire Brevet conferit locotenentului în rezervă Nicola Ștefan – Ordinul „Steaua României” cu spade
Datare/Localitate 3 octombrie 1917
Descriere Brevetul nr. 1448, din 3 octombrie 1917, este un formular tipizat, completat cu tuș negru, adeverit de Ministerul de Război prin Înaltul decret nr. 1137, din 3 octombrie 1917, emis de Regele Ferdinand I, prin care se conferă locotenentului în rezervă Nicola Ștefan, din Regimentul 12 Infanterie – Ordinul „Steaua României” cu spade, în gradul de cavaler, pentru vitejia și însuflețirea cu care a condus compania la atacul Cotei 630, în zilele de 11 și 12 iulie 1917, în urma căruia a căzut grav rănit. Documentul poartă stema regală cu înscrisul „NIHIL SINE DEO”, în partea superioară, pe mijloc, și o stampilă de culoare roșie, indescifrabilă, iar în stânga, jos, ștampila și semnătura olografă a ministrului de război, de culoare violet, precum și semnătura olografă a directorului superior al personalului. Pe verso apare mențiunea conform căreia se conferă  locotenentului din rezervă Nicola Ștefan, panglica Virtutea Militară, prin Înaltul Decret Nr. 1753, din 9 iulie 1918,   datat 21 octombrie 1936, semnat olograf de șeful serviciului personalului și maiorul Popescu Ștefan.

Dimensiuni: 20,5 x 34 cm.

Deținător Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad
Proveniență  
Categorie patrimoniu Document
Autor fișă Fornea Valentina
Nr. Inv. 1370

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Brevet conferit locotenentului în rezervă Nicola Ștefan – Ordinul „Steaua României” cu spade”