Muzeul Virtual al Unirii

Alboi Șandru Vasile

Român bucovinean, reprezentant al orașului Câmpulung, membru al Consiliului Național Român, delegat din partea Consiliului la ședința din 28 noiembrie 1918, votând Unirea Bucovinei cu România.

Alexandru Ieșan (1883-?)

Român bucovinean, doctor în Filozofie, profesor, ales în Consiliul Național Român în ședința din 25 noiembrie 1918, delegat din partea Consiliului la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu Regatul Român.

Alexe Procopovici (1884-1946)

Român bucovinean, istoric, ziarist la „Glasul Bucovinei” cu un rol important în promovarea ideilor unității națioanle, având legături cu ardelenii, membru al Consiliului Național Român și votant al Unirii Bucovinei, reprezentant al Bucovinei la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Colaborator apropiat a lui Sextil Pușcariuu împreună cu care editează Cazania lui Coressi, membru corespondent al Academiei Române, deputat al României Mari.

Angel Ion

Român bucovinean deputat de Câmpulung, ales în Consiliul Național Român, votează Unirea Bucovinei cu România la 28 noiembrie 1918.

Apollo Pătraș

Român bucovinean, reprezentant al orașului Siret, ales în Consiliul Național Român la ședința din 25 noiembrie 1918, când au fost cooptați încă 51 membri, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România.

Aurel Moraru (1886-1945)

Român bucovinean, doctor în Drept la Praga, ales în Consiliul Național Român la ședința din 25 noiembrie 1918, când au fost cooptați încă 51 membri, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România. După unire, deputat liberal în mai multe legislaturi.

Aurel Țurcan

Român bucovinean, ales membru al Consiliului Național Român în adunarea din 27 octombrie 1918, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România.

Constantin (Cornel) Homuica

Român bucovinean, doctor în Drept, funcționar al Fondului Bisericesc al Ortodoxiei Române, desemnat membru al Consiliului Național Român la Adunarea Națională din 27 octombrie 1918, ales membru în Consiliu compus din 50 de persoane, votează Unirea Bucovinei la 28 noiembrie 1918.

Constantin Nastasi

Membru al Societății Academie Junimea, judecător, urmărit penal pentru românism, reprezentant al orașului Cernăuți, ales în Consiliul Național Român la ședința din 25 noiembrie 1918, când au fost cooptați încă 51 membri, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România.

Cornel Clain

Român bucovinean, reprezentant al districtului Storojineț, desemnat membru al Consiliului Național Român la Adunarea din 27 octombrie 1918, ales în Consiliul de 50, votant al Unirii Bucovinei cu Regatul Român.

Dan Dimitrie (1856-1927)

Român bucovinean, preot, scriitor, ales membru al Consiliului Național Român la Adunarea din 27 octombrie 1918, ales în Consiliul de 50, delegat la Congresul General al Bucovinei a votat la 28 noiembrie 1918 Unirea Bucovinei cu Regatul Român, membru corespondent al Academiei Române.

Dimitrie Bucevschi (1858-1948)

Român bucovinean, tipograf, publicist, colaborator al „Glasului Bucovinei”, împreună cu Valeriu Braniște a redactat ziarul „Patria” din Cernăuți în perioada 1897-1900, ales în Consiliul Național Român al Bucovinei, a votat Unirea Bucovinei la 28 noiembrie 1918. Din 1919 a fost redactorul gazetei „Bucovina”.

Dimitrie Marmeliuc (1886-1970)

Român bucovinean, doctor în Filozofie la Viena, profesor, ales în Consiliul Național Român la ședința din 25 noiembrie 1918, când au fost cooptați încă 51 membri, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România.

Dimitrie Țurcan

Român bucovinean, inginer, ales membru al Consiliului Național Român în adunarea din 27 octombrie 1918, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România.

Dionisie Bejan (1837-1923)

Român bucovinean, preot, președinte al Societății pentru cultură și literatura română în Bucovina (1896-1918), deputat în Dieta Bucovinei (1903-1918), a fost membru al Consiliului Național Român la Adunarea Națională din 14/27 octombrie 1918, ales în Consiliul celor 50, a fost președinte de vârstă al Consiliului Național al Bucovinei, delegat la Congresul General al Bucovinei din 15/28 noiembrie 1918 care a votat Unirea Bucovinei cu România, senator în Parlamentul României Mari, redactor al ziarului „Glasul Bucovinei”.

Dorimendont Popovici (1873-1950)

Român bucovinean, om politic, fruntaș al luptei pentru drepturile bucovinenilor, deputat în Dieta Bucovinei, ales în vicepreședinte al Consiliul Național Român la 27 octombrie 1918, conduce secția administrativă, delegat la ședința Congresului General al Bucovinei votează Unirea Bucovinei cu România. După unire a fost viceprimar al orașului Cernăuți și ministru de stat pentru problemele Bucovinei în 1927. Arestat de către reprezentanții regimului comunist la 77 de ani, moare în închisoarea de la Sighet la 12 iunie 1950.

Eusebie Popovici (1838-1920)

Român bucovinean, preot, profesor universitar la Universitatea din Cernăuți, a organizat Biblioteca universitară, vicar al Arhiepiscopiei Cernăuților, desemnat membru al Consiliului Național Român la Adunarea Națională din 27 octombrie 1918, ales în consiliul de 50, vice-președinte, a participat la Congresul Național al Bucovinei care a votat Unirea cu România.

Florea Lupu (1863-1939)

Român bucovinean, doctor în Drept, avocat, magistrat și om politic, unul din liderii Partidului Democrat din Bucovina, deputat în Parlamentul de la Viena, ales membru în Consiliul Național Român la Adunarea Națională din 27 octombrie 1918, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea, deputat al României Mari.

Gavril Rotica (1881-1952)

Român bucovinean, învățător la Câmpulung, Cernăuți și București, ales în Consiliul Național Român la ședința din 25 noiembrie 1918, când au fost cooptați încă 51 membri și s-a ajuns la 100 de persoane, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România. După unire, președinte al Sindicatului ziariștilor bucovineni, deputat și senator.

George Boncheș

Român bucovinean, reprezentant al țăranilor bucovineni la Adunarea Națională a Consiliul Național Român din 27 octombrie 1918, ales între cei 50 membri ai Consiliului, delegat la ședința Congresului General al Bucovinei și votant al Unirii din 28 noiembrie 1918.

George Tofan (1880-1920)

Român bucovinean, fiu de țăran, a înființat mai multe școli particulare la sate și o școală normală de fete. A organizat cursuri de limbă română pentru învățătorii din Basarabia. Membru al Societății Junimea din Cernăuți, membru al Consiliului Național Român ales la ședința din 25 noiembrie 1918, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat la 28 noiembrie 1918 Unirea cu România.

Gheorghe Grigorovici (1871-1954)

Român bucovinean, om politic socialist, reprezentant al Bucovinei în Parlamentul de la Viena, ales membru al Consiliului Național Român și delegat al Consiliului la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea cu Regatul Român. Redactor al ziarului socialist „Vremea Nouă”, arestat de către guvernul comunist, moare în închisoarea de la Sighet.

Gheorghe Jemma

Român bucovinean, judecător la Storojineț, membru al Congresului General al Bucovinei care a votat la 28 noiembrie 1918 Unirea cu România.

Gheorghe Lauric (Lavric)

Român bucovinean, reprezentant al localității Vîlcov, ales în Consiliul Național Român la 25 noiembrie 1918, delegat să participe la Congresul General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918 care a votat Unirea Bucovinei cu România.

Gheorghe Șandru (1863-1937)

Român bucovinean, consilier eparhial, a fost primul primar român al Cernăuțiului, membru al Consiliului Național Român la Adunarea Națională din 27 octombrie 1918, ales în consiliu celor 50, delegat al Consiliului la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România.

Gheorghe Sârbu

Român bucovinean, inginer silvic, deputat în Parlamentul de la Viena din partea Bucovinei, a fost inițiatorul convocării Adunării Naționale a Bucovinei din 27 octombrie 1918, ales membru al Consiliului Național Român la Adunarea de la 27 octombrie, ales în Consiliul de 50 de membri, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România.

Grecu Vasile (1885-1972)

Român bucovinean, filolog, doctor în Filozofie, profesor , bizantinolog, membru corespondent al Academiei Române, delegat al Consiliului Național Român la ședința Congresului General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918, când a votat unirea Bucovinei cu România.

Iacob Zadic (1867-1970)

General al Armatei Române, participant la bătălia de la Mărășești, comandant al Diviziei a 8-a care a intrat în Bucovina la chemarea Consiliului Național Român al Bucovinei pentru a restabili ordinea. La 11 noiembrie 1918 restabilea ordinea în Cernăuți.

Iancu Flondor (1865-1924)

Român bucovinean, om politic, personalitate culturală și politică a Bucovinei, luptător pentru drepturile românilor în timpul stăpânirii austriece. A înființat în anul 1898 un partid național democrat, apoi a devenit președinte al Partidului Național Român din Bucovina, deputat în Dieta Bucovinei, președinte al Consiliului Național din Bucovina; a fost ales membru al Consiliului Național Român la Adunarea Națională din 27 octombrie 1918, în comitetul de 50 de membri, apoi a fost delegat al Consiliului Național Român să participe la ședința din 28 noiembrie 1918 a Congresului General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România. Iancu Flondor a condus delegația care a înmânat regelui Ferdinand I actul Unirii Bucovinei cu România. Și-a continuat activitatea în România Mare, fiind ministru al Bucovinei în guvernul Ion I.C. Brătianu (dec. 1918 – aprilie 1919).

Ioan Candrea

Român bucovinean, agricultor, reprezentant al comunei Cândreni, Câmpulung, a fost membru al Consiliului Național Român la Adunarea Națională din 14/27 octombrie 1918, ales în Consiliul celor 50, în care a cerut drepturi pentru țărani și în primul rând pământ, a votat Unirea și a fost membru al delegației care a prezentat Actul Unirii.

Ion I. Nistor (1876-1962)

Român bucovinean, fruntaș politic, istoric, doctor în Filologie și Litere al Universității din Viena, profesor de istorie la Universitatea din Cernăuți, participant în calitate de invitat la Chișinău la Sfatul Țării care a votat Unirea Basarabiei cu România; fruntaș al luptei naționale în Bucovina, fondează la Iași în 1918 Comitetul refugiaților bucovineni, la Chișinău împreună cu Octavian Goga, Comitetul Național al Românilor Ardeleni și Bucovineni aflători în Moldova și Basarabia; militant și votant al Unirii Bucovinei; face parte din delegația care duce la Iași actul Unirii; ministru secretar de stat pentru problemele Bucovinei, istoric de marcă, ministru în mai multe guverne ale României Mari. Simbol al Bucovinei și al luptei naționale a fost arestat de comuniști în 1950 și deținut până în 1955 la Sighet.

Ion Sbiera

Român bucovinean, reprezentant al localității Storojineț, ales în Consiliul Național Român la ședința din 25 noiembrie 1918, când au fost ales încă 51 de membri, ajungându-se la o sută, delegat la ședința Consiliului General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu Regatul Român.

Ipolit Tarnavschi (1894-1952)

Preot, publicist, filolog, membru al Consiliului Național Român ales cu prilejul Adunării Naționale din 27 octombrie 1918, când a fost ales în Consiliul celor 50, delegat la Congresul General al Bucovinei care o votat Unirea Bucovinei cu Regatul Român.

Isidor Bodea (1866-1938)

Bănățean stabilit în Bucovina, medic pediatru în Cernăuți, a salvat o parte a „Dicționarului limbii române” la care lucra Sextil Pușcariu; a fost unul din fondatorii ziarului „Glasul Bucovinei”, iar în casa sa din Cernăuți s-au întâlnit liderii români bucovineni pentru a discuta despre unire.

Laurențiu Tomoioagă (1880-1952)

Român bucovinean, publicist, luptător pentru drepturile naționale, membru al Consiliului Național Român din Bucovina, ales vicepreședinte, a votat Unirea Bucovinei.

Max Hacman (1877-1961)

Profesor universitar, doctor în Drept, profesor și apoi după Unire rector a Universității din Cernăuți; ales membru al Consiliului Național la 25 noiembrie 1918, delegat la ședința Congresului General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918 când s-a votat Unirea cu România.

Mihail Iacoban

Român bucovinean, primar al orașului Câmpulung, desemnat membru al Consiliului Național Român la Adunarea Națională din 27 octombrie 1918, ales în Consiliul compus din 50 membri, votează Unirea Bucovinei cu România la Congresul General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918.

Nicolae Mihalescu

Român bucovinean, ales în Consiliul Național Român la ședința din 25 noiembrie 1918, când au fost cooptați încă 51 membri, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România.

 

Nicolae Vasiloschi

Român bucovinean, avocat, doctor în Drept, vicepreședinte și președinte al Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, ales membru al Consiliului Național Român în adunarea din 27 octombrie 1918, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România.

Nicolae Vlad

Român bucovinean, preot, ales în ședința Consiliului Național din 25 noiembrie 1918, când consiliul a ajuns la o sută de membri, delegat la Congresul General al Bucovinei în care a fost votată Unirea Bucovinei cu Regatul Român.

Nicu Flondor (1872-1948)

Român bucovinean, om politic, fratele lui Iancu și Tudor Flondor, a fost caporal sanitar în armata austro-ungară din Cernăuți, luat prizonier de către trupele ruse a fost dus la Tașkent până în 1916; membru al Consiliului Național Român, delegat din partea acestuia să participe la ședința din 28 noiembrie 1918 a Congresului General al Bucovinei care a votat Unirea. A participat ca reprezentant al Bucovinei la Conferința de la Geneva și apoi la Conferința de pace de la Paris (1919-1920). După unire a fost primar și apoi prefect al orașului Cernăuți; a construit în timpul mandatului său la primăria Cernăuților, Palatul Culturii (1938-1940), s-a refugiat în 1944 la Brașov.

Octavian Gheorghian (1874-1929)

Român bucovinean, medic școlit la Graz și Viena, director al maternității din Cernăuți, sprijinitor al luptei naționale a românilor bucovineni, membru al Consiliului Național Român al Bucovinei, delegat al Consiliului la Congresul General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918, a votat Unirea. Conduce Afacerile Sanitare în cadrul guvernului Bucovinei.

Petre Popescul

Preot la Cernăuți, reprezentant al orașului Cernăuți, ales în Consiliul Național Român la ședința din 25 noiembrie 1918, când au fost cooptați încă 51 membri și s-a ajuns la 100 de persoane, delegat la Congresul General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu România.

Radu Grigorcea

Român bucovinean, doctor, ales în Consiliul Național Român în ședința din 25 noiembrie 1918, când au fost cooptați încă 51 membri, a votat Unirea Bucovinei la 28 noiembrie 1918.

Radu Sbiera (1874-1946)

Român bucovinean, fiu al fruntașului bucovinean Ion Sbiera, profesor universitar la Universitatea din Cernăuți, luptător pentru drepturile naționale, membru al Consiliului Național Român din Bucovina, a votat Unirea Bucovinei, a făcut parte din delegația care a mers la Iași cu Actul Unirii, primar al orașului Cernăuți. În 1940 s-a refugiat la București, a fost arestat și a murit la Canal în 1946.

Romulus Reuț (1871-1943)

Român bucovinean, absolvent al Facultății de Drept de la Cernăuți, își continuă studiile la Viena, avocat, magistrat, membru al Partidului Național Român din 1909, fruntaș al luptei pentru drepturile românilor, ales în 1911 în Dieta Bucovinei; a fost vicepreședinte al Partidului Țărănesc Român a lui Aurel Onciul. Ales în 1918 în Consiliul Național Român, participă la Congresul General al Bucovinei. După Unire a fost ales deputat în Parlamentul României Mari.

Sextil Pușcariu (1877-1948)

Român ardelean, filolog, lingvist, studiază la Lipsca, Paris și Viena, profesor la Universitatea din Viena, unde deschide un seminar de limbă română, profesor la Universitatea din Cernăuți (1904-1918), a fost unul dintre organizatorii mișcării românilor din Bucovina, Transilvania și Ungaria, membru al Consiliului Național Român din Bucovina, ales vicepreședinte, delegat la Congresul General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918 care a votat Unirea Bucovinei cu România. A fost printre fondatorii publicației „Glasul Bucovinei” care a expus doleanțele românilor bucovineni. A fost delegat al României la Societatea Națiunilor (1922-1925), membru al Academiei Române, autor al Atlasului lingvistic român.

Stanislav Kwiatkowski

Medic polonez, membru al Consiliului Național Polon din Cernăuți, participant la Consiliul General al Bucovinei și susținător al integrității teritoriale a Bucovinei și a Unirii cu România, a făcut parte din delegația bucovineană la Iași care îi înmânează regelui Ferdinand Actul Unirii.

Ștefan Saghin (1860-?)

Român bucovinean, doctor Teologie, preot, profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuți, a fost ales membru al Consiliului Național Român la Adunarea Națională din 27 octombrie 1918, ales în Consiliu de 50 de membri, apoi delegat la ședința Congresului General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918 care a votat Unirea cu România.

Teodor V. Ștefanelli (1849-1920)

Român bucovinean, magistrat, prozator, istoric, luptător pentru drepturile naționale, refugiat la Iași îi organizează pe bucovineni, membru al Consiliului Național Român, a votat Unirea la Congresul General al Bucovinei.

Vasile Bodnărescu (1881-1926)

Român bucovinean, doctor în Drept, membru al Consiliului Național Român din Bucovina, delegat al Consiliului la ședința din 28 noiembrie 1918 a Congresului General al Bucovinei și votant al Unirii Bucovinei. A fost trimis să negocieze intrarea trupelor române în Bucovina pentru a evita o intervenție ucraineană sau bolșevică. A făcut parte din delegația care a plecat la Iași pentru a-i înmâna regelui Ferdinand Actul Unirii Bucovinei, deputat în primul Parlament al României Mari.

Vasile Tarnavschi (1858-1945)

Preot, profesor al Universității din Cernăuți, autor a numeroase lucrări teologice, membru al Consiliului Bucovinei și delegat la Congresul General al Bucovinei care o votat Unirea Bucovinei cu Regatul Român.

Victor Bodnărescu

Român bucovinean, doctor în Științe, ales în Consiliul Național Român la ședința din 25 noiembrie 1918, când au fost ales încă 51 de membri, ajungându-se la o sută, delegat la ședința Consiliului General al Bucovinei care a votat Unirea Bucovinei cu Regatul Român.

Victor Tomașciuc

Român bucovinean, membru al Societății Junimea din Cernăuți, ales membru al Consiliului Național Român la 27 octombrie 1918, delegat să participe la ședința din 28 noiembrie 1918 a Congresului General al Bucovinei care a votat Unirea cu România.

Vladimir de Repta, mitropolit (1841-1926)

Absolvent al Institutului Teologic din Cernăuți, călugărit la mănăstirea Sucevița în 1885, episcop de Rădăuți, mitropolit al Bucovinei în perioada 1902-1924, vicepreședinte al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina (1889-1896), deputat în Parlamentul de la Viena, luptător pentru drepturile naționale, a prezidat în Palatul Mitropolitan Congresul General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918 când s-a decis Unirea Bucovinei, a făcut parte din delegația care a înmânat Actul Unirii Bucovinei Regelui Ferdinand I.

Parteneri


Proiectul online Muzeul Virtual al Unirii (www.mvu.ro) este unul dintre proiectele Muzeului Național de Istorie a României, partea tehnică (structura, dtp, layout) fiind realizată cu ajutorul fondurilor alocate de Ministerul Culturii în anul Centenarului.
Partea ştiinţifică a fost structurată şi realizată de către dr. Cristina Păiușan-Nuică, cercetător ştiinţific, coordonator al proiectului.