Vasile Goldiș (1862-1934)

Publicat pe Posted in Personalități TBCM

Român ardelean, solidar cu memorandiștii, fondator al ziarului „Tribuna Poporului” din Arad, apoi „Tribuna”, membru al Partidului Național Român, deputat în parlamentul din Budapesta, a elaborat manifestele-apel Către națiunea română și Către popoarele lumii în care cerea drepturi pentru români, redactor al ultimatului adresat guvernului maghiar în noiembrie 1918, negociază cu modalitățile de Unirea a Transilvaniei vu guvernul de la Iași, citește Rezoluția Adunării de la Alba Iulia, redactată parțial de el, membru în Consiliul Dirigent al Transilvaniei în problema Cultelor și Instrucțiunii Publice, face parte din delegația care duce Actul Unirii la București, deputat și ministru al României Mari.