Telegrama expediată conducerii Sfatului Țării de către președintele Senatului României, Em. Porumbaru și președintele Adunării Deputaților, V. Morțun, prin care este exprimată bucuria în legătură cu ajutorul acordat de Armata Română

Description

Denumire Telegramă
Datare / Localitate Iași, ianuarie 1918
Descriere Telegrama expediată conducerii Sfatului Țării de către președintele Senatului  României, Em. Porumbaru și președintele Adunării Deputaților, V. Morțun, prin care este exprimată bucuria în legătură cu ajutorul acordat de Armata Română, la invitația Sfatului Țării, pentru apărarea siguranței și liniștii interne a celui de-al doilea stat românesc. Ianuarie 1918
Deținător Arhivele Naționale ale Republicii Moldova, fond 727, inv. 1, dosar 18, f. 74
Proveniență Arhivele Naționale ale Republicii Moldova
Categorie patrimoniu Fond
Autor fișă Cornel Constantin Ilie

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Telegrama expediată conducerii Sfatului Țării de către președintele Senatului României, Em. Porumbaru și președintele Adunării Deputaților, V. Morțun, prin care este exprimată bucuria în legătură cu ajutorul acordat de Armata Română”