Credențional al lui Aureliu Crăciunescu din Sibiu 12/25 Noemvrie 1918

Description

Denumire Credențional Sibiu, Aureliu Crăciunescu
Datare/Localitate 12/25 Noemvrie 1918, Sibiu
Descriere Subsemnații adeverim, că dl. Aureliu Crăciunescu profesor de teologie în Sibiu este esmis din partea mai jos indicatei corporațiuni ca delegat al ei în Marea Adunare Națională Română, ce se va convoca în acest an, și în alte Mari Adunări Naționale Române, cari eventual se vor mai ținea în decursul anului următor.

Dat din conferința profesorală secțiunea teologică ținută în Sibiu la ziua de 12/25 Noemvrie 1918.

Pentru Corpul profesoral al Seminarului Arhidiecezan ”Andreian” greco ortodox român din Sibiu, secțiunea teologică.

Semnătură ilizibilă președinte

Ascaniu Crișan, notar

Detinator MNIR
Provenienta MNIR
Categorie patrimoniu
Autor fisa Pompilia Gon

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Credențional al lui Aureliu Crăciunescu din Sibiu 12/25 Noemvrie 1918”