George Pătăcean (1878-1965)

Publicat pe Posted in Personalități TBCM

Avocat român în Iara, Vințu de Sus, Turda, avocatul lui Augustin Rațiu, membru activ al Astrei, ales în Senatul Național Român condus de Amos Frâncu, organizează localitățile din Munții Apuseni, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, votant al Unirii, ales membru în Marele Sfat Național, subprefect al comitatului Turda-Arieș, deputat al României Mari.