Constantin Brăescu (1873-1929)

Publicat pe Posted in Personalități Basarabia

Român basarabean, colonel în armata țaristă, comandant al Regimentului Moldovenesc de Cavalerie, general și Ministru de Război al Republicii Democrate Moldovenești, după Unire comandant al trupelor teritoriale din Basarabia.

Lasă un răspuns