Alexandru Groppa (1879-?)

Publicat pe Posted in Personalități Basarabia

Român basarabean, student, arestat, cooperator membru al Cârmuirii Guberniale a Zemstvei, ales de către Partidul Național Moldovenesc deputat în Sfatul Țării, a votat Unirea Basarabiei cu România.

Lasă un răspuns