Delegație a Reuniunii de canto și muzică „Armonia” din Bocșa Montană

Description

Denumire Delegație a Reuniunii de canto și muzică „Armonia” din Bocșa Montană
Datare/Localitate 27 Noemvrie 1918, Bocșa Montană
Descriere N.30-1918

Mult Stimate Domnule,

Reuniunea de canto și muzică „Armonia” din Bocșa Montană în ședința sa plenară, ținută la 27 Noemvrie a.c. cu unanimitate de voturi te-a ales pe d-ta ca delegat al ei.

Drept ce susnumita reuniune prin aceasta te autorizează a lua parte cu vot decisiv la Marea Adunarea Națională Română, ce s-a convocat prin Consiliul Central Național Român pe ziua de 18 Noemvrie (1 Dec. St.n.) la Alba Iulia.

Tot odată te roagă a contribui cu votul d-tale la deciderea asupra sorții viitoare a neamului românesc din Transilvania, Ungaria și Banatul Timișan.

Bocșa Montană în 27 Noemvrie 1918

Pentru reuniune :

Semnătură ilizibilă prezident

Traian (ilizibil) secretar

Mult Stimatului Domn Iosif Miclău, învățător prezidentul și dirijorul corului

în Bocșa Montană

Detinator MNIR
Provenienta MNIR
Categorie patrimoniu
Autor fisa Pompilia Gon

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Delegație a Reuniunii de canto și muzică „Armonia” din Bocșa Montană”