Chiril Spinei (1884-?)

Publicat pe Posted in Personalități Basarabia

Român basarabean, copist, soldat președinte al Comitetului Executiv al Miltiarilor Moldoveni din Crimeea cu sediul la Sevastopol care îl alege deputat în Sfatul Țării, votant al Unirii Basarabiei cu România.

Lasă un răspuns